فروش تعدادی از املاک مشروحه پیوست در جدول مزایده عمومی با شرایط ویژه (به صورت اقساط و بدون کارمزد)
تاریخ ثبت در سایت: چهارشنبه 24 بهمن 1397 10:11
  • نوع فراخوان: آگهی مزایده
  • نوع برگزاري: عمومی دو مرحله اي
  • موضوع: فروش تعدادی از املاک مشروحه پیوست در جدول مزایده عمومی با شرایط ویژه (به صورت اقساط و بدون کارمزد)
  • نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: دنیای اقتصاد97/11/24 ایران 97/11/27 همشهری97/11/29
  • مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 97/12/11
  • تاریخ اعتبار پیشنهاد:
  • تاریخ بازگشایی پاکات: یکشنبه مورخ 12/12/97 ساعت 9:30 صبح
  • شرایط دریافت اسناد: متقاضیان محترم می توانند از روز چهارشنبه 24/11/97 لغایت 11/12/97 همه روزه حتی ایام تعطیلات از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 19 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/10 تومان به شماره حساب 608-00667309-470 نزد بانک پارسیان شعبه سردار جنگل (کد شعبه 1238) به نام شرکت مخابرات ایران به دفاتر فروش مندرج در جدول زیر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت و با توجه به شرایط مزایده، اسناد مقرر را در پاکت های الف و ب دربسته قرار داده و در صندوق مربوطه به آدرس های مندرج در جدول ذیل قرار دهند. درضمن برای خرید اوراق شرکت در مزایده تا تاریخ 7/12/97 فرصت می باشد.
مهلت دریافت اسناد
محل فروش اسناد
 
مهلت ارسال پیشنهاد
تا ساعت 19 تاریخ 97/12/11
 
اسناد پیوست