ردیف

موضوع 

شماره جلسه

 1  بررسی گزارش کلیات ضوابط و چاچوب پروانه شرکت مخابرات ایران  جلسه شماره 29 مورخ1386/6/31
 2 1* ادامه بررسی و گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران
2*بررسی و تصویب حذف تعرفه سرویس نمایشگر شماره در تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار
 جلسه شماره 30 مورخ 1386/6/25
 3 1* بررسی و تصویب کلیات اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مشارکتی ارتباطات سیار اصفهان (MTCE)
2*بررسی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد شرکت TM International Berhad سهامدار مالزیایی شرکت مشارکتی سیار اصفهان (MTCE) با توجه به مفاد بند الف ماده 5 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه مصوب جلسه شماره 36 مورخ 86/12/1 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع " ممنوعیت سهامدارای در سایر اپراتورهای مخابراتی و بالعکس و در موارد خاص براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات"
3*تعیین نماینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت حضور در کمیسیون میانی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین شرکت مخابرات ایران و شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان با توجه به اجرای قرارداد شماره 4531 در مورد پروژه تلفن همراه اعتباری (تالیا)موضوع نامه شماره 221/م/103 مورخ 87/2/10 سازمان
4*بررسی و تصویب تعرفه سرویس ویژه (Dont Disturb)پیشنهاد شرکت مخابرات ایران
 جلسه شماره 40 مورخ 1387/2/29
 4  توافق نهایی پرداخت هزینه های اتصال متقابل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل  جلسه شماره69 مورخ1388/7/5
 5  1*بررسی گزارش کمیسیون میانی حل اختلاف موضوع قرارداد بین شرکت مخابرات ایران و شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) در اجرای بند 3 مصوبات جلسه شماره 40 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
2*بررسی و تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی
3*بررسی و تصویب تعرفه پیشنهادی برگزاری مراسم رونمایی تمبرهای پستی
 جلسه شماره 73 مورخ 1388/9/1
 6  کاهش تعرفه های اینترنت مبتنی بر شبکه هوشمن (IN) شرکت مخابرات ایران  جلسه شماره 88 مورخ 1389/4/13
7  1*بررسی و تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوری wimax
2*بررسی و تصمیم گیری درباره تغییر شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در صدور برخی مجوزها برای ایثارگران و فرزند شهدای انقلاب اسلامی و جنگ
3* بررسی و اصلاح ماده 8 و 12 دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقرررات ارتباطات مصوبه جلسه شماره 9 مورخ 1384/11/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
4*بررسی و تصویب پیشنهاد کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی
5*بررسی و تصویب پیشنهاد تعرفه مکالمات یک سویه (origination)بین الملل VOIP 
6*بررسی و تصویب پیشنهاد تعرفه ارسال پیامک از / به شبکه تلفن ثابت
 جلسه شماره 37،38،39 مورخ 86/12/26،87/1/18،87/1/25
 تداوم اعتبار تعرفه حداکثر بیست درصد (20%) بالاتر از سقف تعرفه های تعین شده در مصوبه شماره 4 جلسه شماره 184 برای شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن ثابت (PSTN) (به غیر از شرکت مخابرات ایران)  مصوبه شماره 2 جلسه شماره 230 مورخ 1394/12/9
              9  مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران  مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 مورخ 1394/12/9
10

تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری wifi به صورت برون ساختمانی

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395

11 تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 1392/12/25 
12 اصلاح مصوبه شماره3 جلسه184 در خصوص تعرفه تلفن ثابت مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 95/3/22 
13 مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT 

مصوبه جلسه شماره 266  
مورخ 96/8/21

14نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات اجباری عمومی (USO)

مصوبه شماره 267  
مورخ 97/3/20