پاسخ به  سوالات  در مورد مهاجرت به اپراتورهاي ديگر با حفظ شماره موبايل


ترابردپذيري زمينه اشتراك شماره هاي تلفن همراه بين اپراتورهاي يك كشور را فراهم مي آورد و به اين طريق مانع هدر رفتن منابع ملي (نامبرينگ) مي شود.

هم زمان با جدي شدن بحث اجراي ترابردپذيري شماره هاي موبايل در ايران، نظر مسئولان و مردم را به چگونگي اجراي اين طرح در يكي از كشورهاي پيشگام در عرصه MNP جلب مي كنيم.

اجراي طرح ملي ترابردپذيري شماره هاي تلفن همراه از جمله شروط دو سال گذشته سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي همراه اول و ايرانسل جهت ورود به نسل هاي بالاتر ارتباطي (3G و LTE) بود.ترابردپذيري زمينه اشتراك شماره هاي تلفن همراه بين اپراتورهاي يك كشور را فراهم مي آورد و به اين طريق مانع هدر رفتن منابع ملي (نامبرينگ) مي شود.

ترابردپذيري اين اجازه را به مشتركان موبايل مي دهد تا در صورتيكه از كيفيت خدمات اپراتور خود ناراضي هستند حداكثر دو بار در سال با حفظ شماره به اپراتوري ديگر نقل مكان كنند.صراحت اين طرح ملي در جلوگيري از هرز رفت منابع و حرارت بخشيدن به رقابت بين اپراتورهاي موبايل و MVNOهاست كه منتج به ارائه خدمات رقابتي تر و نهايتا افزايش رضايت مشتركان تلفن همراه مي شود.

استراليا در 25 سپتامبر 2001 اجراي اين پروژه پيچيده و بديع را تعريف كرد و حال با 15 سال تأخير، ضوابط اجرايي MNP در كشور ما نگاشته شده است.اين در حالي است كه طرح ترابرد شماره ها سال 1997 در دنيا مطرح و لوازم اجرايي آن طي يكي دو سال بعد از آن تصويب شد.

با توجه به اينكه استراليا در اجراي اين طرح پيشتازي كرده و يكي از پيكسوتان اجراي MNP در دنيا به حساب مي آيد، قطعا استفاده از الگوي آن مي تواند راهگشاي مشكلات احتمالي پيش روي ترابردپذيري در ايران باشد.

از آن حيث كه تاكنون به انحاي مختلف تعاريف به نسبت جامعي از ترابردپذيري در قالب گزارش و يادداشت صورت گرفته است، اين بار MNP را از زبان مشتركان و در قالب سوالاتي مطرح مي كنيم كه رگولاتور استراليا به آنها پاسخ گفته است.

ترابردپذيري شماره ها چيست؟

با اين طرح امكان جابجايي شماره تلفن همراه در اپراتورهاي مختلف به وجود مي آيد.منظور از پورت شماره ها چيست؟عمليات انتقال شماره تلفن مشتركان به اپراتور ديگر و سرويس دهنده جديدي را پورت مي گويند.مزاياي اجراي MNP كه مخفف Mobile number portability است در چيست؟ترابردپذيري آزادي را براي مشتركان به ارمغان مي آورد تا در انتخاب سرويس بهتر آزاد باشند.مشتركان اگر از خدمات اپراتور خود راضي نيستيد، مي توانند با حفظ شماره به اپراتور ديگري بروند و از خدمات آن استفاده كنند. اين كار براي تجار، دارندگان كسب وكار و كسانيكه شماره خط برايشان اهميت ويژه اي دارد، قطعا مورد توجه است.

با اجراي MNP امكان تغيير شماره تلفن وجود ندارد؟

خير؛ ترابردپذيري به منزله اجبار در حفظ شماره با تغيير اپراتور نيست.مشتركان مي توانند به درخواست خودشان و با رفتن به اپراتوري ديگر از شماره اي جديد استفاده كنند يا حتي شماره شان را ترابرد نكنند.

آيا ترابرد شماره در همه حال به نفع مشتركان است؟

خير؛ با توجه به اينكه برخي مشتركان با اپراتورهاي كشورشان طرف قرارداد بابت دريافت يكسري خدمات ويپه هستند در صورتيكه بخواهند ترابرد كنند، تعهدات قرارداد قبلي همچنان پابرجاست. در اين حالت يا بايد هزينه فسخ قرارداد را بدهند يا هزينه اي براي انتقال آنها به اپراتور ديگر دريافت شود.مشتركان قبل از ترابرد شماره شان بايد چه سوالاتي از خود بپرسند؟

سوالاتي كه مي توانند از خود بپرسند به شرح زير است:

1. آيا واقعا با تغيير اپراتور مي توانيم رقم صورتحساب دوره اي خود را كاهش دهيم؟

2. پوشش شبكه اپراتوري كه تصميم رفتن به آن را داريم به اندازه كافي است؟

3. آيا رفتن به اپراتور ديگر موجب كاهش هزينه هاي ارتباطي براي والدين، همسر، فرزندان و دوستان كه بيشترين ارتباط را با ما دارند هم مي شود؟مي توان در صورتيكه قرارداد اپراتور اصلي هنوز به اتمام نرسيده است از ترابردپذيري استفاده كرد؟

بلي؛ بايد در نظر داشت كه در اين حالت بايد طق قرارداد پيشين عمل كرد و هزينه هاي مربوط به آن يا جريمه فسخ قرارداد را پرداخت تا عمليات ترابردپذيري ممكن شود.در اين شرايط بايد به قرارداد رجوع كرد تا متوجه بندهاي در نظر گرفته شده براي اين موضوع شد.

براي شفاف شدن اين موضوع مشتركان بايد از اپراتور اصلي خود بپرسند كه چه زماني قرارداد آنها به اتمام مي رسد؟ هزينه هاي مربوط به فسخ قرارداد چه ميزان است؟

آيا مي توان صورتحساب مانده را قسطي پرداخت كرد؟اگر بدهي به اپراتور قبلي وجود داشته باشد، مي تواند مانع از ترابردپذيري خط شود؟

انجام ترابردپذيري ربطي به بدهي ها ندارد اما بايد آگاه بود كه صورتحساب قبلي به اپراتور قديمي به هر حال بايد پرداخت شود و هيچگاه از بين نمي رود.اپراتور اوليه نمي تواند بخاطر صورتحساب سنگين مشتركان، مانع ترابرد آنها شود. بهترين كار اين است شماره حسابي در اختيار مشتركان بدهكار جهت تسويه كامل و خرد خرد از سوي اپراتور قديمي قرار گيرد.

مشتركان اعتباري هم مي توانند ترابرد كنند؟     

    بلي؛ اين امكان وجود دارد اما اگر در كشورهايي هستيد كه قرارداد باندلينگ با اپراتورها داريد، ممكن است با انجام اين كار گوشي شما قفل شود.در برخي كشورهاي دنيا اغلب سيم كارت هاي اعتباري كه فروخته مي شود به شكل سيم قفل شده هستند تا به اين شكل امكان استفاده از سيم كارت ديگري در گوشي وجود نداشته باشد. با اين حال اگر مي خواهيد از همان گوشي استفاده كنيد بايد از اپراتور اوليه درخواست شكستن قفل را داشته باشيد. برخي اپراتورها براي قفل شكني تقاضاي پول مي كنند.اگر چنين تقاضايي را به اپراتور مربوطه نداشته باشيد بايد اجبارا از گوشي ديگري در اپراتور جديد استفاده كنيد كه در اين صورت ممكن است بر هزينه هاي شما افزوده شود.شارژ سيم كارت مشتركان اعتباري در زمان انجام عمليات ترابرد صفر مي شود. 

مشتركان متقاضي ترابردپذيري، هر اپراتوري را كه در نظر بگيرند مؤظف به ترابرد آنهاست؟

خير؛ ابتدا اپراتور اوليه بايد با انتقال مشترك موافقت كند و اپراتور ثانويه با تصميمي اقتصادي درباره پذيرش آن مشترك، شبكه را براي حضورش فراهم كند.اما در نهايت اپراتوري كه مد نظر مشترك است بايد به تقاضاي مربوطه پاسخ دهد و نمي تواند از جذب او طفره رود.

بعد از ترابردپذيري، گوشي حتما بايد تعويض شود؟

خير؛ اگر مشترك تمايل داشته باشد مي تواند گوشي جديد دريافت كند اما الزامي بر اين كار نيست.

بنابراين مي شود گوشي را با ورود به اپراتور جديد تعويض كرد؟

معمولا در اپراتورهاي دنيا، مشتركاني كه ترابرد مي شوند تحت قراردادي جديد قرار مي گيرند كه گوشي روي سيم كارت به آنها ارائه مي شود.البته اجباري به استفاده از آن نيست و اگر مشتركان به گوشي قبلي شان وابسته باشند، مي توانند از همان استفاده كنند.

مشتركان پيش از ورود به اپراتور جديد چگونه بايد از وضعيت پوشش دهي آن آگاه شوند؟

اپراتورها بايد قادر به ارائه نقشه پوشش دهي خود از منظر جغرافيايي باشند.مشتركان بايد از ظرفيت آنتن هاي اپراتور مورد نظر براي ترابردپذيري در نقاط پركاربردشان مطلع شوند.به عنوان مثال اگر بيشترين كار آنها با موبايل در محل اداره يا منزل است بايد وضعيت پوشش دهي را در آنجا جست وجو كنند.البته اكثر اپراتورها نقشه پوشش دهي خود را به صورت آنلاين روي سايت شان قرار مي دهند.

 

مشتركاني كه تصميم به ترابرد شماره خود گرفته اند بايد چكار كنند؟

ابتدا بايد به اپراتور مورد نظرشان بروند.اپراتور جديد با اپراتور فعلي آنها تماس مي گيرد و از فرآيند ترابردپذيري مطلع شده و اپراتور اوليه را نسبت به درخواست مشترك مطلع مي كند.سپس اپراتور جديد به تمام اپراتورهاي استراليايي اعلام مي كند كه شماره مشترك مورد نظر پورت شده است تا تضميني براي برقراري ارتباطات او حاصل شود.

اپراتور جديد قبل از عمليات پورت چه اطلاعاتي را بايد به مشترك بدهد؟اپراتور جديد بايد:

1. درباره هزينه ها و تعهدات ترابردپذيري، مشترك را مطلع كند و همچنين شرايط نقض قرارداد و جريمه هاي در نظر گرفته شده را نيز به او بگويد.

2. شرايط قرارداد را كاملا عنوان كند. مشترك هم بايد مطمئن شود كه نسخه اي از كليه موارد ضروري و حتي پيشنهادات ويژه را در اختيار دارد.

3. اگر مشترك تصميم به استفاده از گوشي قبلي دارد، نحوه قفل شكني به او گفته شود.

4. مشترك را از فعال نگه داشتن سرويس هاي كنوني تا قبل از عمليات ترابردپذيري آگاه كند.

5. رضايت مالك خط را قبل از عمليات پورت به دست آورد. مالك كسي است كه شماره متقاضي ترابردپذيري به نام او در اپراتور اوليه ثبت شده است (اين كار مي تواند از طريق فرم هاي الكترونيكي انجام شود).مشتركان بايد سرويس جاري را در اپراتور فعلي كنسل كنند؟خير؛ تنها شماره هاي فعال قابليت ترابرد در اپراتورهاي ديگر را دارند.مشتركان اگر خواهان حفظ شماره هستند، نبايد سرويس هاي كنوني را غيرفعال كنند.

سرويس هاي گذشته با پورت شدن شماره به اتوماتيك كنسل مي شود.چه مدت زمان طول مي كشد تا عمليات پورت شدن شماره ها به صورت كامل اجرايي شود؟

1. ابتدا بايد رضايت نامه مالك خط جهت عمليات ترابردپذيري به اپراتور جديد ارائه شود.

2. بايد در ارتباط با تعهدات قبلي مشترك با اپراتور قديمي رضايت نامه اي اخذ شود تا به اين طريق علاوه بر آگاه سازي او، پايبندي به تعهدات قبلي نيز احصاء شود.

3. اپراتور جديد جهت احراز هويت مشترك بايد با اپراتور قبلي در ارتباط باشد و مطمئن شود كه اطلاعات هويتي او صحيح است.

4. اپراتور جديد ممكن است اعتبار مشترك نزد اپراتور قبلي را هم چك كند تا با انتقال او دچار مشكلي در آينده نشود.زمانيكه اين مراحل تمام شد به مشترك خبر انتقال و پورت داده مي شود.

5. در اين مرحله مشترك سيم كارت جديدي تحويل مي گيرد و اگر تقاضاي استفاده از همان گوشي سابق كه تحت قرارداد با اپراتور اوليه بوده است را داشته باشد، راهكارهاي برداشته شدن قفل و همخواني با سيم كارت جديد به او گفته مي شود.

 

6. اپراتور جديد بايد تمامي اپراتورهاي فعال در استراليا را از انجام عمليات پورت آگاه كند تا تماس ها به سمت مشترك مورد نظر از دست نرود و خدمات شان پايدار بماند.

 

7. اگر مشترك درخواست گوشي با قرارداد جديدي داشته باشد، زمانيكه گوشي در اختيار او قرار مي گيرد خدمات جديد قابل دستيابي است.وظيفه اپراتور جديد است در اين مرحله مشترك را از مدت زمان اختصاص گوشي و باز شدن سرويس ها آگاه كند

8.  فرآيند اتوماتيك پورت شدن ظرف چند ساعت اتفاق مي افتد.مشتركان مي توانند زمان اجراي ترابردپذيري را خودشان انتخاب كنند؟

بلي؛ مشترك مي تواند اين كار را انجام دهد تا طبق سليقه او عمليات ترابرپذيري در تاريخ و زمان مشخصي اجرايي شود.به عنوان مثال ممكن است شما از جمله مشتركان اعتباري باشيد كه در نظر داريد قبل از پورت شدن، كل شارژ را مورد استفاده قرار دهد تا نسوزد.يا به عبارت ديگر اگر از جمله مشتركان دائمي باشيد، ممكن است بخواهيد اين كار زماني اجرايي شود كه ترافيك كاري كمتري داشته باشيد. هر چند عمليات انتقال ظرف چند سال انجام مي شود اما اگر تقاضاي سيم كارت و گوشي جديد داده باشيد ممكن است مدت زماني براي پست معطل شويد.

مشتركان بعد از عمليات ترابردپذيري مي توانند از اپراتور اوليه تقاضاي صورتحساب داشته باشند؟

بلي؛ براي تقاضاي صدور صورتحساب هيچ محدوديتي وجود ندارد و مشتركان مي توانند جهت تسويه حساب با اپراتور سابق، اين تقاضا را چندين بار داشته باشند.

بدون اجازه مشترك امكان عمليات ترابرد به اپراتور جديد وجود دارد؟

خير؛ اين كار تنها با اجازه مالك خط صورت مي گيرد و بعد از آن عمليات احراز هويت توسط اپراتور جديدي آغاز مي شود.اگر عمليات پورتينگ بدون مجوز صورت گرفت، مشترك مورد نظر بايد در اولين فرصت اپراتور اوليه را نسبت به چنين موضوعي و انجام عمليات معكوس آگاه كند.مشتركان چگونه بايد شماره هاي روي سيم كارت قديمي را به سيم كارت جديد منتقل كنند؟

برخي اپراتورها قابليت و فضاي ذخيره سازي شماره هاي موجود روي سيم كارت قديمي و آپلود روي سيم كارت جديد را دارند. اما اين موضوع از منظر فعاليت هاي اپراتوري استاندارد به نظر نمي رسد.براي كسانيكه در نظر دارند گوشي شان را هم مانند شماره خط حفظ كنند، بهترين كار اين است كه اطلاعات موجود روي سيم كارت را طبق كتابچه راهنماي گوشي به موبايل منتقل كنند.

شماره هايي كه ترابرد مي شوند در زمان سفرهاي خارجي و عمليات رومينگ به شبكه ديگر اپراتورها، با مشكلي مواجه نمي شوند؟امكان رومينگ بين المللي بسته به توافق اپراتور مشترك با شبكه اپراتور خارجي است.

اپراتور جديدي كه مشترك در آن ترابرد شده ممكن است همان امكانات رومينگ اپراتور سابق را نداشته باشد.مشتركان بايد پيش از ترابردپذيري از سرويس رومينگ بين المللي اپراتور مورد نظر با اپراتورهاي خارجي و هزينه هاي اين كار مطلع شويد.

تكليف شماره هايي كه امكان ترابردپذيري آنها نيست يا با مشكل برخورده اند، چست؟

اگر مشكلي در ارتباط با عمليات ترابردپذيري وجود داشته باشد و اپراتورهاي اوليه و ثانويه قادر به حل آن نباشند، موضوع بايد به معاون ناظر بر اجراي كلان اين طرح واگذار گردد كه در استراليا با عنوان Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) شناخته مي شود.در زمان بروز اختلاف بين اپراتورها نيز اين نهاد به عنوان شوراي حل اختلاف عمل مي كند.

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

اپراتور مجازی چیست؟


در حالی که بانک مرکزی در حال مذاکره با اپراتورهای تلفن همراه از جمله شرکت مخابرات و همراه اول است تا بستر ارائه خدمات  حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را در سیم کارت  های اپراتورهای اصلی پیاده سازی کند ایجاد اپراتورهای مجازی فاز جدید از فعالیت های ارزش افزوده موبایلی است که عملا بانکها را از بانک مرکزی و اپراتور اصلی  بی نیاز می کند. در حال حاضر بسیاری از بانکها تقاضای خود را برای اخذ پروانه اپراتور مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده و برخی این پروانه را دریافت کرده اند و به زودی شاهد به بهره برداری رسیدن یک یا چند اراتور مجازی بانکی در سطح کشور خواهیم بود.

 

تحول در نظام کسب و کار موبایلی در عرصه بانکی

مهمترین اتفاقی  که با آمدن اپراتور مجازی تلفن همراه، اپراتوری( MVNO ) رخ خواهد داد بی نیازی بانک ها و شرکت های پرداخت به اپراتورهای تلفن همراه اصلی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک مرکزی  بانکها و شرکت های پرداخت در راه اندازی کیف پول الکترونیک آزاد گذاشته است بر همین اساس وجود این اپراتور ها می تواند نقطه عطفی در توسعه کسب و کار بانکداری و پرداخت موبایلی کمک محسوب شود. در این مدل کسب و کار اپراتور مجازی با برند خود می تواند سیم کارت تولید کرده و خدمات ارزش افزوده خود را روی آن پیاده سازی کند در چنین صورتی سیم کارت ساختار انحصاری خود را در بین چند اپراتور از دست خواهد داد و طبعا برای مثال بانک های پر مشتری مانند ملت یا ملی با تولید سیم کارت های اختصاصی خود و بر اساس نیازهای مشتریانشان قادر خواهند بود به صورت مستقل محصولات موبایلی خود در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک را تولید و عرضه کنند

.

بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن‌همراه می‌توانند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکه‌های اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده در شبکه‌های تلفن‌همراه را در چارچوب قوانین و مقررات کشور ارائه کنند. از منظر تجاری و مسائل مرتبط با مشتری، مشتری گمان می کند MVNO اپراتور سیار اوست،  در حالی که MVNO ملزم به داشتن یا ساماندهی و مدیریت تمام یا بخشی از شبکه فیزیکی اصلی زیرساختی نیست.

اپراتور مجازی تلفن همراه چیست

بر اساس انچه در سایت  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می خوانیم اپراتور مجازی تلفن همراه، اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان بر اساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری (برند) و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکین نهایی عرضه می کند.

مجازی بودن این اپراتورها به این جهت است که باند فرکانسی خاص و پروانه ای برای ایجاد شبکه جدید به آنها اعطا نمی شود و مجاز به احداث زیر ساخت های فیزیکی همانند اپراتورهای عادی نیستند

این اپراتورها با هدف ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب به نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده، به بازار تلفن همراه کشور وارد می شوند

افزایش ضریب نفوذ و اشباع بازار تلفن همراه کشور، توجه و دغدغه‌ نهاد رگولاتوری را بیش از پیش به افزایش کیفیت خدمات معطوف کرده و براساس تجربه جهانی و منطق اقتصادی، اصلی ترین عامل تاثیرگذار در افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت،  افزایش رقابت در بازار است و اعطای پروانه اپراتورهای مجازی باعث افزایش رقابت در بازار خواهد  شد..                                      

     

مصوبه "اصول حاکم بر پروانه اپراتور‌های مجازی تلفن‌همراه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی مصوبه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در اسفند سال 93 مقررات مرتبط با تعهدات اپراتورهای تلفن همراه دارای شبکه برای ارایه خدمات به اپراتورهای مجازی تلفن همراه و اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه تصویب و اعلام شد

.

مصوبه "اصول حاکم بر پروانه اپراتور‌های مجازی تلفن‌همراه"  که در  پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و نحوه و صدور پروانه MVNO مندرج است را اینجا ببیند .بر اساس این مصوبه  متقاضیان دریافت پروانه می‌توانستند از پانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم مرداد سال 1394 درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند

.

بر اساس مصوبه دولت، حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) را به میزان ۵۰ میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم را ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده کرد. چنانچه درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد، به ازای هر ۵۰ میلیارد ریال ۱۰ درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) رقم ۲۰ میلیارد ریال تعیین گردید

تاریخچه

نخستین MVNO توسط اپراتور دانمارکی TELE۲ راه‌اندازی شد و پس از آنکه موج این پدیده اروپا را فراگرفت، اپراتور مجازی موفق انگلیس در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) با برند Nextel به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت. موفقیت این اپراتور فاقد شبکه و تجهیزات به شکل گیری اپراتور مجازی «ویرجین موبایل» در ایالات متحده آمریکا منجر شد. اپراتوری که توانست از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون رقمی بالغ بر ۴۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای اصلی

برخی تفاوت های اصلی اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل یا همان اپراتورهای اصلی به شرح زیر است.

1. شبکه و زیرساخت فیزیکی

اپراتورهای مجازی موبایل نمی‌توانند خودشان شبکه و زیرساخت فیزیکی جدا داشته باشند. این شرکت‌ها باید برای استفاده از شبکه تلفن همراه، با یک یا چند از اپراتورهای اصلی موبایل قرار داد بسته تا بتوانند از شبکه آنها استفاده کنند. بدین ترتیب در کشور ما هر شرکتی که می‌خواهد مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه(MVNO) را دریافت کند باید حداقل با یکی از شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل به توافق رسیده و با آنها قرارداد امضاء کند.

2.توسعه شبکه

اپراتورهای مجازی موبایل نمی‌توانند شبکه خود را گسترش دهند مگر اینکه اپراتور اصلی برای توسعه شبکه‌اش اقدام کند و دسترسی استفاده از آن را به اپراتور مجازی بدهد. بدین ترتیب اپراتورهای مجازی قبل از قرارداد باید به توسعه فنی و جغرافیایی شبکه اپراتور اصلی به خصوص در زمینه شبکه‌های 3G و 4G دقت کنند.

3. تعرفه

تعرفه اپراتورهای مجازی باید بر اساس قوانین رگولاتوری و با توافق اپراتور اصلی تعیین گردد. این تعرفه‌ها در برخی مواقع کمتر از اپراتورهای اصلی و در برخی مواقع بیشتر است.

4. شماره

سرشماره یا همان کد اپراتورهای مجازی می‌تواند متفاوت باشد و رگولاتوری به این اپراتورها سرشماره خاصی را ارائه کند. به عنوان مثال اپراتور مجازی طرف قرارداد همراه اول به جای استفاده از ۰۹۱ در شماره سیم‌کارت‌های خود از شماره مخصوص واگذار شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استفاده کند.

5. سیم‌کارت

اپراتورهای مجازی می‌توانند سیم‌کارت‌های خود را از اپراتور اصلی تهیه نکرده و خودشان از شرکت تولیدکننده خریداری کنند؛ در ضمن قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتورها می‌تواند متفاوت باشد و در این زمینه از اپراتور اصلی تبعیت نکنند.

6.خدمات

اپراتورهای مجازی تلفن همراه برای ارائه هر خدمت که در مجوزشان ذکر شده باید با اپراتور اصلی به توافق برسند. به عنوان مثال برخی اپراتورهای مجازی پیام چندرسانه‌ای ندارند یا فقط اینترنت ارائه می‌کنند.

7. طرح‌ها و بسته‌ها

اپراتورهای مجازی تلفن همراه می‌توانند بسته‌ها و طرح‌های تشویقی متفاوت یا ارزان‌تری را ارائه دهند.

8. برند تجاری

اپراتورهای مجازی تلفن همراه برند تجاری خاصی خود را دارند و می‌توانند نام اپراتور یا اپراتورهای اصلی خود را در سایت یا تبلیغاتشان اعلام نکنند. این برند تجاری خاص به اپراتورهای مجازی استقلال می‌دهد.

9. فروش

اپراتورهای مجازی موبایل می‌توانند طرح‌های فروش متفاوتی نسبت به اپراتورهای اصلی داشته باشند. برخی از اپراتورهای مجازی موبایل برای جذب مشتری بیشتر با سازمان‌ها و شرکت‌ها قرارداد می‌بندند و برخی تنها در بخش سازمانی خدمات ارائه می‌دهند. این فروش متفاوت می‌تواند شامل سیم‌کارت‌های هوادارای باشگاه‌های ورزشی، هنرمندان و ورزشکاران باشد. یکی از راه‌های خوب فروش سیم‌کارت‌های اپراتورهای مجازی، باندلینگ(فروش مشترک) گوشی‌های هوشمند و سیم‌کارت با تخفیف زیاد در قیمت گوشی خواهد بود؛ این کار برای موفقیت باید مانند کشورهای دیگر با قراردادهای چند ساله و تعهد مالک سیم‌کارت و گوشی به اپراتور فروشنده انجام شود.این کار به خاطر اینکه تا به‌حال توسط سه اپراتور ایرانی انجام نشده است، برای مشترکان اپراتورها و علاقه‌مندان فناوری جذاب است. تا کنون در باندلینگ‌های انجام شده اپراتورها با شرکت‌های تولید کننده موبایل، گوشی مورد نظر با قیمت بالاتر فروخته شده است.

10.. مالکیت‌های مجزا

به گزارش بانکداری الکترونیک، بر اساس قوانین اپراتورها در ایران می‌توانند تنها ۱۰ سیم‌کارت را به نام یک نفر بزنند. اپراتورهای مجازی شامل این قانون می‌شوند و مالکانی که ۱۰ سیم‌کارت از یک اپراتور دارند می‌توانند ۱۰ سیم‌کارت دیگر از اپراتور مجازی طرف قرارداد با این اپراتور نیز داشته باشند.


 

_________________________________________________________________________________________________

هشدارهای امنیتی   استفاده از اینترنت


 

شبکه های اجتماعی

•          به مجموعه ای از افراد که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند: اطلاعات، نیازمندی ها، فعالیت ها و افکار خود را به اشتراک بگذارند، شبکه های اجتماعی گویند.

•           شبکه های اجتماعی را می توان به دو دسته شبکه های مجازی و شبکه های غیر مجازی تقسیم کرد. شبکه های غیرمجازی که بحث این نوشتار است، در واقع شبکه هایی هستند که توسط مجموعه ای از افراد و گروه های به هم پیوسته، در محیط اجتماعی عمل می کنند. شبکه اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی، وب سایت یا مجموعه ای از وب سایت هایی است که به کاربران امکان می دهد، علاقه مندی ها، افکار و فعالیت های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ به عبارت دیگر، شبکه های اجتماعی پایگاه هایی هستند که با استفاده از یک موتور جستجوگر و افزودن امکاناتی مانند: چت، پیام رسانی الکترونیک، انتقال تصویر و صدا و...، امکان ارتباط بیشتر کاربران را در قالب شبکه ای از روابط فردی و گروهی فراهم می آورند. وبلاگ ها، فیس بوک، توییتر، یتویب و پادکست از جمله شبکه ها ی اجتماعی مجازی هستند.

۵ سؤال امنیتی که باید پیش از کلیک‌کردن روی یک لینک از خود بپرسید

•          آیا به کسی که پیوند را برای شما ارسال کرده‌ اعتماد دارید؟

                اگر فرستنده، یا آدرس رایانامه و یا محتوای رایانامه را نمی‌شناسید بهترین گزینه این است که آن را باز نکنید. به خصوص باید در مواردی که در عنوان رایانامه نام شما ذکر شده یا مدعی شده است که از طرف بانک شما است جوانب احتیاط را رعایت کنید.

•          آیا به بستر نرم‌افزاری مورد علاقه‌تان اعتماد دارید؟

                اگر پیوندی از طریق شبکه‌ی داخلی کاری‌تان و یا گروه خصوصی واتس‌اپ به اشتراک گذاشته شده است جای نگرانی وجود ندارد، اما اگر پیوندی در هرزنامه باشد یا از سوی حساب کاربری ناشناسی در توئیتر فرستاده شده باشد، باید قبل از کلیک کردن روی آن بیشتر فکر کنید. درمورد توئیتر و فیس‌بوک بیشتر مراقب باشید. در هردوی آن‌ها هرزنامه‌هایی گزارش شده است که حاوی پیوند‌هایی بوده‌اند که مستقیماً شما را به وب‌گاه‌های مخرب هدایت می‌کنند.

•          آیا به مقصدی که پیوند شما را هدایت خواهد کرد اعتماد دارید؟

                اگر به مقصد آن اعتماد ندارید یا آن را نمی‌شناسید نباید روی آن کلیک کنید. به‌جای آن، خودتان به طورمستقیم آدرس مقصد اینترنتی مدنظرتان را جست‌وجو کنید.

•          آیا این پیوند متقارن با زمان وقوع رویدادی جهانی است؟

                مجرمان اینترنتی بسیار فرصت طلب‌اند. اگر پیوندی دیدید، مثلاً درباره‌ی زلزله‌ی نپال، درباره‌ی آن خوب فکر کنید تا بتوانید به سؤال‌های قبل پاسخ دهید، این که چه کسی آن را به اشتراک گذاشته است، منبع آن کجاست و به چه مقصدی شما را هدایت خواهد کرد.

•          آیا پیوند دریافتی، یک پیوند کوتاه‌ شده است؟

                گسترش شبکه‌های اجتماعی هم‌چون فیس‌بوک، توئیتر و اینستاگرام نیاز را به پیوند‌های کوتاه‌شده افزایش داده‌اند. برای پیوند‌های کوتاه شده، ابتدا پاسخ سؤال‌های قبلی را برای خود بیابید. هم‌چنین می‌توانید از ابزارهایی مانندLongURL  و یا CheckShortURL برای بازگرداندن پیوند کوتاه‌شده به حالت معمولی استفاده کنید.

راهنمایی های ضروری برای امنیت پست الکترونیکی

 • سرویس گیرنده امنیتی(Client Security)

                 به تازگی ابزارهای ضد-هرزنامه، فیلترینگ فیشینگ ها و سایر ویژگی هایی که برای به دام انداختن و جداسازی پیام های پر مخاطره قبل از اینکه اثرات مخربی بر روی سیستم بگذارند، طراحی شده اند. کاربران بایستی در مورد این ویژگی ها بررسی های لازم را صورت دهند و از آنها بعنوان اولین سد دفاعی استفاده کنند.

 • دیواره ی آتشین(Firewall) :

                دیواره آتشین می تواند امنیت پست الکترونیکی را از طریق فیلتر کردن فایل ضمیمه حاوی تروجان و نیز دیگر پست الکترونیکی های ناخواسته که تنظیمات از پیش تعیین شده آن ها را برآورده نمی کند، تقویت کند.

 • ابزارهای آنتی ویروس

                محصولات و خدمات آنتی ویروس ها عمدتا کارشان را برای شناسایی و حذف ویروس ها، تروجان ها و کرم ها به خوبی انجام می دهند.

 • فیلتر هرزنامه

                 یک فیلتر هرزنامه ی خوب می تواند به خوبی تفاوت پست الکترونیکی های عادی را از هرزنامه ها تشخیص دهد، و صندوق پستی شما را از مقدار بسیار زیادی از هرزنامه ها پاک کند.

 

هرزنامه

ایمیل‌های تبلیغاتی ناخواسته با عنوان اسپم یا هرزنامه نام برده می‌شود.

 

-          اطمینان پیدا کنید که در کامپیو‌تر شما ابزاری که هرزنامه‌ها را از ایمیل اصلی جدا و به پوشۀ ایمیل‌های ناخواسته ارسال می‌کند، وجود دارد.

-          ایمیل‌‌هایتان را در مقابل دید عموم قرار ندهید.

-          آدرس ایمیلی منحصر به فرد انتخاب کنید.

 

حفظ امنیت کودکان در اینترنت

 • کودکانتان را تشویق کنید که تجارب اینترنتی خود را با شما سهیم شوند. همراه با کودکانتان از اینترنت لذت ببرید.
 •  اگر فرزندانتان به اتاق های گفتگو سر می زنند، از برنامه های پیام رسان فوری و بازی های ویدویی آنلاین استفاده می کنند، یا فعالیت های دیگری که به نامی برای مشخص کردن خودشان نیاز است، انجام می دهند، به آنها در انتخاب این نام کمک کنید و مطمئن شوید که این نام باعث افشاء هیچ اطلاعات شخصی در موردشان نمی شود.
 •  به فرزندانتان تأکید کنید که هرگز آدرستان، شماره تلفن یا سایر اطلاعات شخصی شامل جایی که به مدرسه می روند یا جایی که دوست دارند بازی کنند را ارسال نکنند.
 •  به کودکان بیاموزید که چگونه به دیگر استفاده کنندگان از اینترنت، احترام بگذارند. مطمئن شوید که آنها می دانند قواعد رفتار خوب فقط به دلیل اینکه پشت کامپیوتر هستند، تغییر نمی کند.
 •  چندین ایده در مورد چیزهایی که باید با کودکانتان بحث کنید تا به آنها در مورد استفاده ایمن تر از اینترنت بیاموزید.

 

نرم‌افزارهای فیلترینگ خانگی برای مراقبت از فرزندانتان در فضای‌‌مجازی

کید لاگر

با استفاده از این نرم افزار می‌توان فهمید کاربر (فرزند و یا پرسنل تحت نظر) چقدر با کامپیو‌تر کار می‌کنند.

آی نت

نرم افزار دیگر «I net» می‌­باشد که امکانات کنترل فرزندان از راه دور را داراست. با استفاده از این نرم افزار می‌توان از تمامی فعالیت‌های فرزندان در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت مطلع شد و حتی میزان دسترسی را برای فرزندان مشخص کرد و این دسترسی‌ها را محدود نمود.

چایلد کنترل

توسط این نرم افزار می‌توانید محدودیت‌های مورد نظر خود را ایجاد کنید. فقط در ساعت‌های خاصی اجازه کار با کامپیو‌تر را بدهید. بعضی از سایت‌ها را فیلتر کنید. و یا فقط اجاره دسترسی به چند سایت خاص را بدهید.

 

مراقب این پنج  نقطه خطرناک در اینترنت باشید

کاربران اینترنت معمولاً برای یافتن عکس‌ها، ویدئوهای خنده دار، مقالات علمی و... خود در گوگل جستجو می‌کنند اما ممکن است در خلال همین جستجوها به یکباره سیستم آن‌ها با مشکلات جدی روبرو شود

وب سایت‌های حاوی فایل‌های فلش

شامل وب سایت‌هایی است که کاملاً امن بوده و امکان وجود هیچ گونه خطر امنیتی در آن‌ها وجود ندارد

توییتر

 اگر کاربری به دنبال ریسک‌های امنیتی باشد، شاید بتواند نوع خفیفی از آن را پیدا کند اما به هیچ عنوان آسیب جدی به حساب نمی‌آید

ایمیل شما

وب سایت‌های خطرناکی را در بر می‌گیرد که به خودی خود آلوده نیستند اما لینک‌های رد و بدل شده در آنها می‌تواند آلوده باشد و یک کلیک کاربر می‌تواند او را با مشکلات جدی روبرو کند

وب سایت‌های دریافت موزیک، ویدئو و نرم افزار

وب سایت‌های خطرناک را در بر می‌گیرد. در این وب سایت‌ها آلودگی به کاربر بسیار نزدیک بوده و بهتر است کاربر اصلاً به آن‌ها مراجعه نکند

وب سایت‌های نامشروع

سایت‌های بسیار خطرناک و آلوده را شامل می‌شود که کاربر به محض بازدید از آن‌ها قطعاً آلوده خواهد شد

 

برخی نکات مهم در رابطه با تامین امنیت در فضای شبکه‌های اجتماعی

 1. مراقب جعل هویت باشید.
 2. اسرار ملّی و سازمانی را افشاء نکنید.
 3. مراقب کرم‌های رایانه‌ای و تروجان‌ها باشید.
 4. افق‌نامه‌ی محرمانگی اطّلاعات را مطالعه کنید.
 5. به هر ناشناسی اعتماد نکنید.
 6. تنظیمات حریم خصوصی را انجام دهید.
 7. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه نمائید.

..................................................................................................................................................................................................................................................................


هنگام سرقت تلفن‌همراه چه باید کرد؟


اگر گوشی همراهتان دزدیده شود چه می‌کنید؟ یا وقتی ناگهان متوجه می‌شوید که شارژ سیم‌کارت اعتباریتان را تمام کرده‌اید و دسترسی به خرید شارژ هم ندارید؟

به گزارش ایتنا از ایسنا، همیشه مواقعی پیش می‌آید که کاربران تلفن‌همراه دچار درماندگی شوند. در این مواقع چه باید کرد؟

تا حالا فکر کردید چرا همراه‌اول شعار خود را «هیچ‌کس تنها نیست» انتخاب کرده است؟ برای اینکه این اپراتور مدعی است تحت هیچ شرایطی مشترکان خود را تنها نمی‌گذارد.

 

حتی اگر شارژشان به اتمام رسیده باشد. مشترکان اعتباری همراه‌اول می‌توانند در صورت پایان اعتبار شارژشان با وارد کردن کد دستوری #۲۶*۱۰* از سرویس‌های مختلف چتر اضطراری استفاده کنند.

از طریق این سرویس می‌توان درخواست مکالمه اضطراری یا درخواست تماس و درخواست شارژ کرد.

 

با کد #۲۶۱*۱۰* مشترکانی که شارژ کافی ندارند می‌توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند یا با کد #۲۶۲*۱۰* از سایر مشترکان همراه‌اول بخواهند که با وی تماس بگیرند.

همچنین با ارسال کد #۲۶۳*۱۰* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکان همراه اول درخواست شارژ کنند.

 

پیشخوان اول

این روزها همراه اول ده‌ها سرویس مختلف دارد که برای فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی هر کدام از آن‌ها نیاز به کدهای مختلف است.

 

اما چطور می‌توان تمامی این کدها را به‌خاطر سپرد؟ مثلا فرض کنید که در مسافرت هستید و می‌خواهید یک بسته پیامک تهیه کنید یا بین جابه‌جایی‌های شهری شارژ باتری‌تان در حال تمام شدن است و می‌خواهید خطتان را دایورت کنید، چطور کدها را پیدا می‌کنید؟

یکی از ساده‌ترین این راه‌ها نصب اپلیکیشن «پیشخوان اول» روی گوشی‌های اندرویدی است. کافی است برنامه را نصب کنید و با گشتن بین منوهایش، خدمات مورد نظرتان را پیدا و انتخاب کنید.

این اپلیکیشن همه خدماتی که ممکن است، لازمتان شود را به صورت منظم و دسته‌بندی شده در خودش دارد و برایتان کدش را شماره‌گیری می‌کند؛ البته پس از اجازه شما! این بدان معنی است که هیچ کدی بدون اجازه شما شماره‌گیری نمی‌شود و استفاده از آن هیچ ریسکی ندارد.

 

ردیابی گوشی

همیشه وقتی گوشی افراد به سرقت می‌رود، دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند گوشی خود را بیابند، اما قبل از به سرقت رفتن گوشی باید این راهکارها را پیدا کرد.

همراه اول به همین منظور سرویس ردیابی گوشی را برای مشترکان خود فراهم کرده است. مشترکان همراه‌اول برای ردیابی گوشی مفقود شده یا به سرقت رفته خود می‌توانند شماره سریال گوشی مفقود شده یا دزدیده شده را (مندرج روی جعبه گوشی) از طریق خطوط دایمی همراه‌اول، از طریق شماره‌گیری کد #سریال گوشی*۲۱۴۱*۱۰* و یا ارسال کد ۲۱۴۱ به شماره ۱۰ اقدام کنند.

 

سرویس ردیابی گوشی تا ۱۰ روز پس از دریافت شماره سریال، به جست‌وجوی گوشی مفقود شده می‌پردازد و در پایان در صورت موفقیت در ردیابی گوشی، نتیجه را از طریق پیامک به اطلاع مشترک می‌رساند تا وی سایر مراحل حقوقی را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.

 

مشترکان همراه اول می‌توانند با گرفتن رمز دوم و عضویت در سرویس «همراه من»، علاوه بر استفاده از امکانات متنوع این سرویس، در صورت دزدیده شدن گوشی خود، سیم‌کارت خود را به راحتی بسوزانند.

 

در «همراه من» خدماتی به مشترکان دایمی ارایه می‌شود که دسترسی به آن‌ها با رمز عبور یک‌بار مصرف میسر نیست و نیاز است تا مشترک رمز دوم داشته باشد.

 

علت نیاز به رمز دوم برای سرویس‌های ویژه این است که برخی از سرویس‌های موجود در «همراه من» مانند مشاهده ریز مکالمات حاوی اطلاعاتی شخصی و محرمانه هستند، لذا ارائه این سرویس‌ها با رمز عبور یک‌بار مصرف میسر نیست.

 

برای گرفتن رمز دوم می‌توانید درخواست فعال‌سازی خدمات غیرحضوری خود را با ارسال عدد ۱ به سامانه ۸۹۶۹ ثبت کرده و سپس جهت فعال‌سازی سرویس با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یکی از ادارات مشترکان تلفن‌همراه در سایر استان‌ها مراجعه کنید.

 

پس از فعال‌سازی خدمات غیرحضوری، رمز دوم خود را با ارسال عدد ۳ به سامانه پیامکی ۸۹۶۹ و یا طی تماس با ۹۹۹۰ یا از طریق کد #۲۱۲*۱۰* دریافت کنید.

 

تماس بان

با سرویس «تماس‌بان» همراه اول حتی در هنگام در دسترس نبودن یا خاموش بودن تلفن‌همراه خود از کلیه تماس‌های دریافتی خود مطلع می‌شوید.

چنانچه به علت در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن‌همراه خود قادر به دریافت تماس و پاسخگویی نباشید، «تماس بان» پس از اتصال مجدد شما به شبکه همراه اول، شماره تمام کسانی را که در این فاصله با شما تماس گرفته‌اند به همراه زمان تماس آن‌ها، در یک پیامک برای شما ارسال خواهد کرد.

فعال‌سازی سرویس تماس بان رایگان بوده و امکان استفاده از سرویس برای کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول وجود دارد.

مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می‌توانند با ارسال عدد ۱ لاتین به شماره ۹۹۱۴ سرویس «تماس بان» را فعال کنند.


 


خطایی رخ داده است. خطا : آموزش در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : آموزش در حال حاضر در دسترس نیست