سرویس ارتباط نقطه به چند نقطه  ((PTMP

( قابل ارائه در محدوده های داخل استانی )

 

سرويس PTMP  داخل استانی يك سرويس تعميم يافتة PTP است. در اين سرويس بنا به درخواست مشتري ارتباط بين يك نقطة مركزي با چند نقطه به صورت يك به چند برقرار مي‌گردد. اين سرويس مخصوص مشترياني است كه دارای  يك سايت مركزي( Data Center ) بوده و نياز مند برقراری ارتباط با سایت های ديگر هستند. در این نوع خدمت، پهنای باند در سایت مرکزی معادل مجموع پهنای  باند در نقاط مقصد بوده و در صورتيکه این پهنای باند کمتر از2 مگا بیت باشد کليه ارتباطات بصورتChannelized   توسط يک پورت و يک زوج سيم به سايت مرکزی مشتری منتقل می گردد. در صورتیکه پهنای باند مورد نیاز متقاضی در نقطه مرکزی بیش از 4 مگا بیت باشد ارتباط از مرکز مخابراتی تا سایت مذکور بر روی بستر فیبر برقرار می گردد و با توجه به پورت رزرو شده در مرکز آبونه، متقاضی می بایست تجهیزات مبدل مورد نیاز بستر فیبر را تهیه نماید.


لازم به ذکر است در حال حاضر سرویسهای مبتنی بر بستر ATM و TDM شرکت فقط در داخل استانها قابل واگذاری میباشد.

 

 

نمونه هایی ازکاربرد های سرویس PTP,PTMP

 

  • امين بسترارتباطی جهت ايجاد سيستم های مکانيزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشوربه صورت داخل استانی،  مانند سيستم های توماسيون اداری و سيستم های ويدئو کنفرانسينگ

  • امین بستر ارتباطی جهت ایجاد زیر شبکه های داخل استانی (قابل استفاده در سرویس VPN/MPLS جهت استفاده سازمان ها و شرکت هایی که پراکندگی نقاط آنها در سطح کشور زیاد است.