معرفی سرویس شبکه خصوصی مجازی    VPN/MPLS  L3 (بستر DSL):

MPLS(Multi Protocol Label Switching) يکي از پروتکل های مهم IP  مي باشد که سوئيچينگ مبني بر بسته لايه دو ايجاد کرده و از اطلاعات Forwarding لايه سه استفاده مي کند MPLS از الگوريتم جابجايي برچسب براي هدايت بسته ها استفاده نموده و هرLSR (Label Switch Router) در شبکه از تکنيک جابجايي برچسب براي هدايت بسته ها به سمت مقصد نهايي استفاده مي نمايد. شركت مخابرات ایران با ارائه این سرویس قابلیت برقراری ارتباط  بين دو يا چند نقطة دلخواه مورد درخواست مشتري از طريق شبكه  موجود را فراهم می نماید. مشتري با اتصال دو سر اين ارتباطات به سوئيچهاي و يا روتر ها مي‌تواند يك شبكة خصوصي مجازي بين نقاط برقرار نمايد. اين ارتباط به صورت فني در لاية سه از مدل OSI در پروتكلTCP/IP  برقرار مي‌گردد.

 

 

VPN/MPLSويژگیها و قابليت های سرويس

  •  سهولت بکارگیری شبکه برای مشتریان

  • سهولت نگهداری شبکه مشتری

  • امکان اعمال QOS مورد نیاز مشتری

  • امنیت بیشتر در ارسال اطلاعات نسبت به سرویس های مشابه

  • هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند

  • تأمین Redundancy شبکه مشتری

  • قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودها با یکدیگر

  • امکان تخصیص آدرس ها IP طبق نظر مشتریان و مطابق با شبکه LAN مشتریان

 

VPN/MPLSتوپولوژی سرويس

 1- در ارتباط با VPN/MPLS بطور پيش فرض توپولوژي Full Mesh بین نقاط مختلف مشتری پياده می گردد، لذا بر اساس اين توپولوژي كلية نقاط انتهايي بدون نياز به مسيريابي از طرف نقطة مركزي با يكديگرنیز می توانند ارتباط برقرار نمايند.

 

 

2- درصورت درخواست مشتری، برقراري ارتباط بين چند نقطه به صورت توپولوژی     Hub and  Spoke نيز قابل پياده سازی می باشد.اين در حالتی است که مشتری ارتباط کليه نقاط را فقط با نقطه مرکزی بخواهد و نيازی به ارتباط نقاط فرعی با يکديگر نباشد.

 

 

سرویس VPN/MPLS از طريق ADSL

در این نوع سرویس متقاضی می تواند با استفاده از یک دستگاه مودم ADSL ، یک خط تلفن و یا یک ارتباط زوج سیم مجزا نسبت به دریافت این سرویس اقدام نماید. تمام موارد ذکر شده در خصوص تعریف، ویژگیها، قابلیت های سرویس و انواع توپولوژی در بخش سرویس VPN/MPLS از طریق بستر DSL در خصوص این نوع سرویس نیز حاکم می باشد و تفاوت در بستر ارتباطی لایه دسترسی می باشد.