در روز های برگزاری نمایشگاه تلکام 2015  فرصتی پیش آمد تا پژوهش مخاطب شناسی از مشترکان  ارتباطی کشور  صورت گیرد ، هدف اصلی این پژوهش شناخت مخاطبان  و علایق آنان بود  که برای انجام این تحقیق پرسشنامه ای با 9 سوال در دو بخش  :  اینترنت و تلفن همراه ، تنظیم و  به طور تصادفی توسط 390 نفر از بازدید کنندگان تکمیل گردید، در این بخش به نتایج مهم یافته های این پژوهش می پردازیم .

 • بیشترین نسبت پاسخگویان را مردان با بیش از 60 درصد به خود اختصاص داده اند و کمترین نسبت  با 36.7 درصد به زنان تعلق دارد.

 •  بالاترین نسبت سن پاسخگویان با بیش از46 درصد به سنین زیر 30 سال تعلق دارد سپس 45.1  درصد از آنان بین 30 تا 40 ساله هستندو کمترین نسبت با 5.1 درصد به سنین 51 تا 60 ساله ها تعلق دارد.

 • بالاترین نسبت  تحصیلات پاسخگویان با بیش از 42 درصد به لیسانسه ها تعلق دارد ، سپس فوق لیسانسه ها با 21.8 درصد ، 7.9 درصد دیپلم ، 2.8 درصد از پاسخگویان دکترا و کمترین نسبت نیزبه فوق دیپلم ها تعلق دارد.

 •    درآمد ماهانه بیشترین نسبت  پاسخگویان با بیش از 34 درصد بین "یک و 200 تا دو میلیون و 500 هزارتومان" است سپس به ترتیب؛ 11.5درصد "بیش از دو میلیون تومان"، 11.3 درصد "800 تا یک و 200 هزار تومان "و 10.5 درصد نیز درآمد نامشخصی دارند. درآمد ماهانه کمترین نسبت پاسخگویان با 4.9 درصد "زیر 800 هزار تومان" است.

 •  بیشترین نسبت پاسخگویان با بیش از 56 درصد از اینترنت شرکت مخابرات ( آشنای اول) استفاده می کنند سپس به ترتیب ؛ 11.3 درصد شاتل، 6.7 درصد پارس آنلاین ، 5.4  درصد مبین نت ، 5.1 درصد عصر تلکام  قرار دارند ، بقیه نسبت های به سایر گزینه ها تعلق دارد. کمترین نسبت به شرکت های صبا نت ، پیشگامان با درصد یکسان یعنی 0.8 درصد تعلق دارد.

 •  بر اساس این تحقیق بیشترین تاثیر بر انتخاب شرکت واگذارکننده ی اینترنت را دوستان و آشنایان  با 22.3 درصد به عهده داشته اند.سپس 19.5 درصد از طریق آگهی مطبوعاتی ، 10.3 درصد تیزرهای صداو سیما 9.7 درصد از طریق تبلیغات محیطی و کمترین نسبت با 7.2 درصد توسط تبلیغات درج شد در شبکه های اینترنتی  آن را انتخاب کرده اند.

 •   بیش از24 درصد نیز سایر موارد از قبیل : پیامک های تبلیغاتی ، مراکز آموزشی و دانشگاهی و ... اشاره کرده اند.

 •  بیشترین نسبت پاسخگویان با 19.3 درصد به جهت تنوع خدمات شرکت واگذارکننده اینترنت، آن را انتخاب کرده اند ، سپس به ترتیب17.4 درصد سرعت بالاتر، 15.4 درصد کیفیت بهتر ، 15.1 درصد قیمت مناسب تر برایشان مهم بوده است . سایر نسبت ها به بقیه گزینه ها تعلق دارد.

 • کمترین نسبت پاسخگویان با 2.6 درصد به دلیل ارایه جوایز بیشتر شرکت واگذار کننده اینترنت را انتخاب نموده اند.

 • بیشترین نسبت پاسخگویان با بیش از 20 درصد از سرعت 512 kbps استفاده می کنند سپس به ترتیب 18.2 درصد 1 mbps17.2 درصد  256 kbps، 16.4 درصد 2mbps، 14.1  درصد 128 kbps، 3.6 درصد بیشتر از 5mbps ، 2.1 درصد5mbps و کمترین نسبت از پاسخگویان با 0.7 درصد  مشترکت سرعت 64kbps  هستند.

 •  بیشترین نسبت حجم مصرف اینترنت پاسخگویان با بیش از 32 درصد دو تا پنج گیگابایت است ، سپس به ترتیب : 25.2 درصد 10 تا 15گیگابایت ، 15.6 درصد پنج تا 10گیگابایت، 10.5 درصد کمتراز 2 گیگابایت، و کمترین نسبت با 2.3 درصد از پاسخگویان از حجم بیشتراز 20 گیگابایت استفاده   می کنند. بقیه نسبت ها به سایر گزینه ها تعلق دارد.

 • بالاترین نسبت پاسخگویان با بیش از 40 درصد ازعملکرد شرکت واگذارکننده ی اینترنت مصرفی خود رضایت دارند   بیش از 41 درصد  تا حدودی رضایت دارند و کمترین نسبت با 12.5 درصد از آن ناراضی هستند.

 •  اپراتور اول با 57.2 درصد بیشترین آمار مشترکان تلفن همراه را به خود اختصاص داده است ، سپس به ترتیب با رقم یکسان یعنی 12.3 درصد، به گزینه های "ایرانسل  و" همراه اول و ایرانسل" تعلق دارد. کمترین نسبت مشترکان را با 1.5 درصد به  اپراتور سوم اختصاص دارد.

 • بیشترین نسبت پاسخگویان با 50 درصد از عملکرد اپراتور تلفن همراه خود رضایت دارند 42.3 درصد تاحدودی  و  کمترین نسبت با 5 درصد نیز از آن ناراضی اند .

 •  دلیل بالاترین نسبت پاسخگویان برای انتخاب اپراتور ، آنتن دهی بالا با22.8 درصد بوده است ، سپس به ترتیب  برای  21.5 درصد از پاسخگویان  تنوع خدمات،14.9 درصد سرویس های بهتر ،11.8 درصد قیمت مناسب تر در اولویت برای انتخاب اپراتور بوده است.

 •  برای کمترین نسبت پاسخگویان با رقم مساوی یعنی 5.4 درصد "امکان خرید آسان" و "پشتیبانی بهتر "از دلایل مهم  انتخاب اپراتورتلفن همراه بوده است.

 

نتایج ارزیابی شرکت های ارایه دهنده ی اینترنت به ترتیب عبارتند از :

رتبه اول را  با 100 درصد رضایت دو شرکت پیشگامان و داتک به خود اختصاص داده اند، سپس به ترتیب  "های وب"  با 81 درصد ، "عصر تلکام" با 50 درصد ،"مبین نت" با 47 درصد ،  "شاتل "با بیش از 43 درصد ، "شرکت مخابرات ایران" با بیش از35 درصد ، "آسیاتک" با 31درصد و" پارس آنلاین " با 11.5 درصد رضایت در رتبه های بعدی قرار دارند.