خط مشی و راهبردها

خط مشی و راهکاری مدیریتی سازمان

 

ماموریت شرکت مخابرات

همگرایی ثابت و همراه ، ساده سازی خدمات دیجیتال همه جا و همه وقت ، مشتری مداری ، نوآوری ، OTT ،  مجازی سازی و حاکمیت نرم افزار .

 

چشم انداز شرکت مخابرات ایران

پیشرو در ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال و سفارشی سازی شده براساس خواسته های مشتری در کلاس جهانی (افق 1400)

 

برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران

1-    سال 1395 آغاز یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت

2-    سال 1396 یکپارچه سازی حوزه  ارتباطات ثابت

3-    سالهای 1398- 1397 یک شرکت

4-    سالهای 1400- 1398 شرکت پیشرو دیجیتال

 

برنامه ره نگاشت تحول شرکت مخابرات ایران

الف) ره نگاشت سال 95

·         طرح تجاری 5 ساله

·         دستاورد سریع / راهبرد شبکه

·         دستاورد سریع / راهبرد فناوری اطلاعات

·         سازماندهی

·         مدل عملیاتی و فرآیند های کسب و کار

·         کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها

·         مذاکره با رگولاتوری

 

ب) ره نگاشت سال 96

·         یکپارچگی سازماندهی و حاکمیت شرکتی

·         پیاده سازی راهبردهای شبکه و فناوری اطلاعات

·         حرکت به سمت شبکه تمام IP

·         افزایش متوسط درآمد ماهانه به ازای هر مشترک

·         حرکت به سمت شرکت تمام IT

·         رعایت حریم خصوصی مشتریان

·         امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

 

ج) ره نگاشت سال 97- 98

·         همگرایی ثابت و همراه (FMC)

·         یک برند محبوب

·         یک هیأت مدیره

·         یک مدیر عامل

·         یک شورای معاونین

·         یک شبکه گسترده در کشور

·         یک هدف و یک فرهنگ

·         یک فروشگاه و یک مرکز خدمات مشتریان

·         رعایت حریم خصوصی مشتریان

·         امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

·         شبکه تمام IP

·         همگرایی شبکه و فناوری اطلاعات در تمامی سطوح

·         نزدیک شدن به مفهوم شرکت تمام IT

 

د) ره نگاشت سال 98- 1400

·         افزایش چسبندگی مشتری (Lock-In)

·         کاهش ریزش مشتری

·         تعدیل متوسط درآمد ماهانه به ازای هر مشترک

·         افزایش مشتریان دائمی (غیر اعتباری)

·         شبکه و زیر ساخت تمام IT

·         شبکه ی یکپارچه همه جا و  همه وقت حاضر

·         حفظ حریم خصوصی مشتریان

·         امنیت شبکه و فناوری اطلاعات

·         توازن ارزش و قیمت

·         رهبری بازار